Odmiany

Tenis

 • Heksaploidalna odmiana trawy gazonowej.
 • Pośredni termin kłoszenia, przy dużym udziale pędów generatywnych i wysokim plonie nasion.
 • Doskonała do mieszanek trawnikowych na tereny suche i zacienione.
 • Polecana do umacniania skarp.
 • Odporna na suszę, o bardzo wolnym odroście.
 • Obniża koszty utrzymania trawnika – rzadsze koszenie i oszczędność wody.
 • Poprawia efekt wizualny trawnika oraz jego trwałość.

Zalecenia agrotechniczne

 • Stanowisko – gleby mineralne kompleksu żytniego. Najlepsze pod plantację nasienną jest pole dobrze odchwaszczone i wynawożone. Dobrymi przedplonami są rośliny motylkowe grubonasienne (łubiny) oraz okopowe (ziemniaki). Kostrzewę owczą można uprawiać na stanowiskach dobrze nawożonych po zbożach. Gleba przed siewem powinna być starannie uprawiona.
 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Wymagania nawozowe – są zależne od zasobności gleby. Przedsiewnie 80-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O, 40-60 kg/ha N. W roku użytkowania plantacji na nasiona, wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji 80-120 kg/ha P2O5, 100-120 kg/ha K2O i 60-80 kg/ha N. Jeżeli zostawiany plantację na drugi rok użytkowania, należy powtórzyć nawożenie takie, jak przy zakładaniu nowej plantacji (wysiew nawozów NPK po zbiorze nasion jesienią).
 • Siew i ilość wysiewu – nasiona wysiewa się w siewie czystym. Termin siewu od końca kwietnia do połowy maja, w ilości 5-6 kg/ha, w rozstawie rzędów 30-40 cm, na głębokość 1 cm.
 • Zabiegi pielęgnacyjne – kostrzewa owcza ma długi okres od siewu do wschodów, dlatego jeżeli po siewie tworzy się skorupa utrudniająca wschody, należy ją niszczyć. Przy wystąpieniu zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi, można stosować Chwastx, Starane i Stomp, natomiast przy zachwaszczeniu jednoliściennymi i wystąpieniu samosiewów zbóż, można stosować Fusilade. Środki chemiczne należy stosować po wschodach roślin i zgodnie z zaleceniami IOR oraz zgodnie z instrukcją stosowania środka.
 • Zbiór – jednofazowy w fazie dojrzałości pełnej kombajnem zbożowym. Przy zbiorze nasion kombajnem należy szczególną uwagę zwrócić na uszczelnienie kombajnu oraz ustawienie obrotów wentylatora (mała masa ziaren). Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.

Uwaga! Jeżeli plantację chcemy pozostawić na drugi rok użytkowania na nasiona, nie należy bardzo nisko przykaszać plantacji w czasie zbioru.