Odmiany

Sailor

Wysoka jakość ziarna, dobra zimotrwałość!

  • Odmiana jakościowa – grupa A, o wysokich parametrach jakościowych ziarna, tj. wysokiej zawartości białka i glutenu.
  • Średnio wczesna, o rewelacyjnym plonowaniu  we wszystkich rejonach kraju.
  • Posiada doskonałe cechy adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych. Poza Polską zarejestrowana jest w Niemczech, Austrii, Czechach i na Białorusi. Jest w badaniach rejestrowych w Rosji, Estonii oraz na Łotwie i Litwie.
  • Dobra odporność na choroby.
  • Sailor posiada grube ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
  • Rośliny średniej długości  i dobrej odporności na wyleganie.
  • Dobra zdolność krzewienia.
  • Dobra zimotrwałość.
  • Odmiana idealna do późnych siewów po kukurydzy i burakach.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 kiełkujących ziaren na 1m2 (ca. 180-200 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średnio wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
6.0
wysoka
Zawartość glutenu
7.0
wysoka
Odporność na wyleganie
7.0
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
4.5
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.6
dobra
Rdza brunatna
6.9
średnia
Rdza żółta
8.4
wysoka
Septorioza liści
6.9
średnia
Septorioza plew
7.7
dobra
Fuzarioza kłosa
8.0
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.4
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.4
dobra