Odmiany

Prawna ochrona odmian

  • Odmiany roślin rolniczych Danko objęte są ochroną wyłącznego prawa. Oznacza to, że aby je rozmnażać, oferować i sprzedawać na cele siewne, konieczne jest uzyskanie od Danko pisemnej licencji w formie umowy. Dzięki funduszom uzyskanym z wnoszonych przez rolników i przedsiębiorców opłat licencyjnych, możliwa jest praca nad tworzeniem nowych odmian i hodowla zachowująca odmiany już istniejące.
  • Siejąc własne nasiona odmian chronionych rolnik może skorzystać, w niektórych okolicznościach, z dozwolonego prawem przywileju „odstępstwa rolnego” (więcej na stronie Agencji Nasiennej: link).