Odmiany

Petrina

Wysoki plon nasion! 

 •  Odmiana białokwiatowa o nasionach żółtych ze znaczkiem brązowym
 • Wysoki plon nasion i białka w latach badań.
 • Średnio-wysoka MTN
 • Dobra odporność na choroby
 • Wysoka odporność na wyleganie
 • Odmiana schodząca z pola w trzeciej dekadzie września

Uprawa soi.

Powierzchnia uprawy soi na świecie wynosi ponad 100 mln ha. Roślina ta uprawiana jest w wielu krajach o różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Nasiona soi zawierają 33-45% białka i 18-22% tłuszczu. Białko soi ma bardzo dobry skład aminokwasowy. Szczególnie jeśli chodzi o lizynę i tryptofan. Jednak ze względu na obecność inhibitora trypsyny nie zaleca się wykorzystywania surowych nasion w żywieniu zwierząt. W Polsce soja jest gatunkiem zyskującym sympatyków, przed którym jest przyszłość. Tym bardziej, że hodowla zmierza w kierunku odmian dostosowanych do uprawy w całym kraju tzn.: wcześniejszych, z wyżej położonym 1 strąkiem oraz odpornością na choroby i pękanie strąków. Jest to roślina sprzyjająca ochronie środowiska i zgodna z Dyrektywą Azotanową.

 

 • Rola czynników siedliskowych i agrotechnicznych w kształtowaniu plonu nasion soi i jego jakości

 

Warunki siedliskowe i przedplon

Soja nie ma zbyt dużych wymagań glebowych. Może być uprawiana na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego jak również pszennego wadliwego (klasy I – IVa) i żytniego dobrego (klasy IVb i V). Ważne aby gleby były przewiewne, zasobne w składniki pokarmowe, prowadzone w dobrej kulturze, o pH zbliżonym do obojętnego. Do uprawy soi nie nadają się gleby zbyt zwięzłe, silnie zaskorupiające się.

Najlepszym przedplonem dla soi są zboża, które zostawiają po sobie stanowisko wolne zwłaszcza od chwastów dwuliściennych. Dobrym przedplonem jest też kukurydza, okopowe czy też trawy. Soja w płodozmianie powinna być umieszczona co najmniej 3-4 lata po oborniku. Zbyt duża ilość azotu w glebie powoduje bowiem słaby rozwój bakterii brodawkowych, wybujałość roślin i wydłużanie wegetacji.

Nawożenie

Gleby poniżej 5,5 pH należy bezwzględnie wapnować – najlepiej zaraz po schodzącym przedplonie. W zależności od rodzaju gleby i jej zasobności należy wysiać:

 • Fosfor 60-90 kg czystego składnika na ha
 • Potas 90-120 kg czystego składnika na ha
 • Azot startowo do 30 kg czystego składnika na ha
 • Azot pogłównie. – Wysokość nawożenia azotowego podawanego pogłównie jest zależna od stopnia rozwoju brodawek na korzeniach roślin. Jeśli brodawkowanie jest znikome a liście roślin są jasno zielone celowe jest zastosowanie dodatkowego nawożenia azotowego przed kwitnieniem w dawce ok. 30kg N/ha w postaci np. saletry amonowej.
 • Magnez 40-60 kg czystego składnika na ha
 • Siarka 30-40 kg czystego składnika na ha
 • Wyższe nawożenie P,K,S, Mg należy stosować na glebach słabszych. 
 •  

– Materiał siewny i ilość wysiewu

Soję najlepiej uprawiać po jesiennej orce i wczesnowiosennym włókowaniu. Gdy przedplonem była kukurydza jesienna orka powinna być głęboka na 20-25 cm. Nasiona można zaprawiać zaprawą fungicydową, najlepiej kilka dni wcześniej niż szczepionką bakteryjną, aby zmniejszyć ryzyko toksyczności względem bakterii. Na stanowiskach, na których w ostatnich latach nie uprawiano soi nasiona należy zaszczepić bakteriami brodawkowymi (Bradyrhizobium japonicum). Najlepiej wykonać to w dniu siewu, w miejscu ocienionym, nie używać do tego wody chlorowanej. Wiosną wysiew nasion przeprowadzić w dobrze ogrzaną glebę (powyżej 8 – 10 ℃, najlepiej koniec kwitnienia wiśni) na głębokość około 2 – 4 cm (zależnie od gleby i jej uwilgotnienia) w ilości 65-70 szt./m2 w rozstawie rzędów 15-45 cm. Siew zbyt wczesny ogranicza wschody a zbyt późny przedłuża wegetację roślin i powoduje nierównomierne dojrzewanie. 

– Uprawa wiosenna

Najważniejszym elementem uprawy soi jest odchwaszczanie. Co roku przybywa zarejestrowanych środków chemicznych. Przy zachwaszczeniu roślina ta wykazuje objawy niedoboru składników pokarmowych, znacznie obniża się plon i jakość nasion. Aktualnie na rynku pojawiło się sporo środków ochrony roślin, które mogą być stosowane również w uprawach soi. Bentazon należy aplikować ostrożnie, gdyż mogże hamować wzrost soi. Ochronę herbicydami bezwzględnie należy wykonać zgodnie z zaleceniami PIORiN.

Oprócz metody chemicznej mogą być stosowane zabiegi agrotechniczne. Bronowanie przed i po wschodach oraz uprawy międzyrzędowe (przy zastosowaniu szerokich miedzyrzędzi). W miarę bezpieczne zabiegi miedzyrzędowe przeprowadza się, gdy masowo pojawią się pierwsze potrójne liście właściwe do okresu, gdy soja będzie miała 15 cm, w godzinach popołudniowych, wtedy soja traci wilgoć i jest mniej podatna na uszkodzenia. Ostatnie zabiegi międzyrzędowe można wykonać najpóźniej w fazie tworzenia się pąków kwiatowych (butonizacja).

Soja jest stosunkowo nową rośliną uprawną w Polsce i ryzyko porażenia ze strony chorób i szkodników jest małe. Zalecane jest jednak prowadzenia obserwacji lub zabiegi profilaktyczne. Przed zającami można stosować repelenty.

Zbiór

Soja odmiany Petrina dojrzewa zazwyczaj w trzeciej dekadzie września. Zbiór wykonuje się jednoetapowo kombajnem ustawionym na niskie ścinanie (6-8 cm), w dojrzałości pełnej (15% wilgotności) – kiedy strąki są brązowe a nasiona „dzwonią” w strąkach. Zbyt późny zbiór może doprowadzić do dużych strat. Obroty bębna należy ustawić na około 500 obr./min. przy prędkości kombajnu 3-5 km/ha.