Odmiany

Odys

 • Jest odmianą bardzo plenną, o dużej wydajności zielonej i suchej masy.
 • Kłosi się w trzeciej dekadzie maja.
 • Należy do odmian o dobrej zimotrwałości i dobrej dynamice odrastania po koszeniach.
 • W latach suchych daje wysokie plony suchej masy.
 • Jest odporna na suszę i choroby.
 • Nadaje się do uprawy na terenie całego kraju na trwałych użytkach zielonych, a także w płodozmianie polowym w użytkowaniu 2-3 letnim.

Agrotechnika

Uprawa na paszę

 • Nasiona wysiewamy wiosną w siewie czystym lub jako wsiewka w roślinę ochronną. W siewie czystym wysiewa się około 25 kg nasion na ha, w mieszankach trawiastych oraz motylkowych udział kostrzewy nie powinien być większy jak 15% składu w runi.
 • Przed wysiewem gleba powinna być starannie uprawiona, wyrównana i uwałowana. Dobre ugniecenie gleby zwiększa podsiąkanie wody do kiełkujących nasion. Nasiona siejemy siewnikiem zbożowym na głębokość od 1,0 do 1,5 cm w rozstawie rzędów około 20 cm, można zastosować siew rzutowy. Jednak w tym przypadku po zasiewie należy pole przebronować, w celu przykrycia nasion.
 • Nawożenie w roku założenia plantacji uzależnione jest od żyzności gleby oraz przedplonu. Najczęściej przed siewem stosuje się 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 K2O kg/ha i 40-50 kg/ha N. Nawożenie mineralne z wsiewką stosuje się w wysokości potrzeb rośliny ochronnej. W latach użytkowania nawóz azotowy stosuje się wiosną w ilości 80-100 kg/ha oraz po każdym pokosie 40-50 kg/ha. Jeżeli w runi są rośliny motylkowe, to nawożenie azotowe obniża się proporcjonalnie do udziału tych roślin w runi. Nawożenie fosforowo–potasowe stosuje się w dwóch terminach wiosennym i jesiennym, w ilości 100-120 kg/ha P2O5 i 120-160 kg/ha K2O.
 • Zbiór pierwszego pokosu należy wykonać w fazie około jednego tygodnia przed początkiem kłoszenia następne pokosy w odstępach 4-5 tygodniowych.
 • Kostrzewa trzcinowa jest gatunkiem o mniejszych walorach smakowych, lecz o dużym potencjale plonowania, szczególnie w latach suchych. Zawiera mniej cukrów w suchej masie i zakisza się dobrze tylko w fazie podsuszonej. Sucha masa do zakiszania powinna wynosić powyżej 35%. Dla mieszanek z motylkowatymi należy wzbogacić masę do zakiszania w cukry. Teoretycznie w oparciu o uzyskane plony, można wyprodukować z jednego hektara kostrzewy trzcinowej około 17 tys. litrów mleka rocznie.

Uprawa na nasiona

 • Stanowisko – najlepszym przedplonem pod uprawę kostrzewy są okopowe uprawiane na oborniku, rośliny przemysłowe i strączkowe. Stanowiska po zbożach są mniej odpowiednie, ze względu na trudności w usuwaniu samosiewów zbóż. Uprawa pod kostrzewę powinna być staranna z założeniem poprawy struktury gleby. Pole pod zasiew musi być odleżałe, odchwaszczone, a powierzchnia starannie wyrównana.
 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Nawożenie – nawożenie fosforowo-potasowe należy zastosować przed siewem w ilości 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O oraz w każdym roku użytkowania, jesienią po zbiorach. Nawożenie azotowe: przed siewem 40 kg/ha N, w roku użytkowania wczesną wiosną przed ruszeniem wegetacji 40 kg/ha N.
 • Siew – kostrzewę trzcinową można wysiewać od wczesnej wiosny do połowy sierpnia (preferowany siew późno letni). Najlepsze rezultaty daje siew czysty w ilości 20 kg/ha.
 • Ochrona – do likwidacji zachwaszczenia można stosować herbicydy z grupy MCPA w fazie krzewienia się siewek. Jeżeli na plantacjach wystąpią chwasty odporne na MCPA, należy stosować Chwastox D, Aminopielik D i Chwastox Trio, Starane 250 SL zgodnie z zaleceniami producenta i IOR.
 • Zbiór – do zbioru kostrzewy należy przystąpić w fazie dojrzałości woskowej. Przetrzymywanie do pełnej dojrzałości powoduje znaczne straty nasion. Zbiór nasion należy wykonać systemem dwufazowym, dokonując ścięcia plantacji kosiarką pokosową na wysokie ściernisko. Omłot nasion przeprowadza się kombajnem. Kombajn do omłotu kostrzewy trzcinowej powinien być odpowiednio przygotowany oraz wyregulowany. Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.