Odmiany

Mazur

 Rekordowe plonowanie!

  • Odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności.
  • W latach 2017-2018 w czołówce plenności.
  • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, fuzariozę kłosów oraz septoriozę plew.
  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
  • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
  • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
  • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
  • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
4.0
średnia
Gęstość ziarna
7.0
wysoka
Odporność na wyleganie
7.4
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.9
wysoka
Rdza brunatna
8.1
wysoka
Septorioza liści
7.2
dobra
Septorioza plew
7.8
wysoka
Rynchosporioza
7.8
wysoka
Choroby podstawy źdźbła
7.1
dobra
Fuzarioza kłosa
7.9
wysoka
Brunatna plamistość liści
7.9
wysoka
Rdza żółta
8.4
wysoka