Odmiany

Kazek

Dorodne nasiona, wysoki plon!

 • Odmiana wąsolistna, białokwitnąca wysoko plonująca.
 • Nr 1 w plonie dużych nasion konsumpcyjnych (pow. 6-7 mm) aż 63%.
 • Najniższa zawartość włókna surowego, tylko 5,3%.
 • Wysoka odporność na fuzaryjne więdnięcie mączniaka rzekomego i askochytozę.
 • Równomierne dojrzewanie.
 • Bardzo duża odporność na pękanie strąka i osypywanie się nasion.

AGROTECHNIKA GROCHU SIEWNEGO

 • Stanowisko: Kompleks pszenny, żytni bardzo dobry i dobry. Gleby o odczynie zbliżonym do obojętnego
 • Nawożenie: P2O5, 70-100 kg/ha K2O 100-140kg/ha (jesienią lub wiosną), N – 20-30 kg/ha (wapnowanie pod przedplon przy pH < 5,5)
 • Uprawa przedsiewna: Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.
 • Termin siewu: Jak najwcześniejszy gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby. Nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.
 • Głębokość siewu: 4-8 cm
 • Rozstaw rzędów: 15-20 cm
 • Obsada ma m2: 90-110 nasion
 • Ilość wysiewu: 230-330 kg/ha
 • Zaprawienie i szczepienie: Szczepionka  bakteryjna do grochu (np. Nitragina) + np. Maxim 025 FS
 • Ochrona przed chwastami:
  – przedwschodowo: Boxer 800EC – 3.0-4.0 l/ha; Stomp Aqua 455CS – 3.5 l/ha; Wing P 462,5 EC; BANDUR 600 SC
  – powschodowo: Corum 502,4 SL w dawkach po 0,65 l/ha
  – jednoliściennie: Fusilade Forte 150 EC – 2,2 – 2,5 l/ha
 • Ochrona przed chorobami: Topsin M500 SC, Signum 33WG
 • Ochrona przed szkodnikami: Mospilan 20 SP
 • Zbiór: jednofazowy, kombajnem

UWAGA: Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami PIORiN