Odmiany

Kalkulator ilości wysiewu

[szt./m2]
[g]
[%]
[kg/ha]

 

Ilość wysiewu jest wyliczana wg wzoru:

(MTZ x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha

MTZ – Masa Tysiąca Ziaren (g)

obsada – liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m²)

siła kiełkowania – określona dla nasion kwalifikowanych MINIMUM 85% (dla pszenżyta 80%).