Odmiany

Jantarka

Nie boi się mrozu i słabych stanowisk!

  • Odmiana chlebowa, grupa A/B.
  • Charakteryzuje się dobrą plennością we wszystkich rejonach uprawy pszenicy w Polsce. W porównaniu do innych pszenic ozimych szczególnie wysoko plonuje na glebach słabszych (klasy IVa, IVb). Dlatego też odmiana ta jest przydatna do uprawy przez rolników, którzy produkują pszenicę na gorszych stanowiskach.
  • Z uwagi na dużą tolerancję na zakwaszenie gleby, ma niższe wymagania glebowe.
  • Jest to odmiana o średniej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.Ziarno o dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
  • Posiada dobra odporność na choroby grzybowe.
  • Kolejną korzystną cechą jest  bardzo dobra zimotrwałość (5,5), zapewniająca bezpieczeństwo uprawy na terenie całego kraju.
  • Jantarka jest odmianą średnio późną.
  • Polecana na późne zasiewy.
  • Dobrze się krzewi.
  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 360-400 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 180-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego, normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średnio późny
Termin dojrzewania
średnio późny
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
5.0
dobra
Zawartość glutenu
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
6.7
średnia
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
5.5
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.8
wysoka
Rdza brunatna
7.4
dobra
Rdza żółta
8.1
wysoka
Septorioza liści
7.1
dobra
Septorioza plew
7.7
dobra
Fuzarioza kłosa
7.8
wysoka
Choroby podstawy źdźbła
7.2
dobra
Brunatna plamistość liści
7.9
wysoka