Odmiany

Hubal

Wysoki plon nasion i białka!

 • Nr 1 w plonie wśród peluszek w suchym 2019 roku!
 • Odmiana czerwonokwitnąca, liściasta.
 • Nasiona o wysokiej zawartości białka ogólnego 24%.
 • Rośliny równomiernie dojrzewające, odporne na osypywanie nasion.
 • Jest alternatywą do uprawy łubinu na glebach słabszych.
 • Polecana również do siewu w mieszankach ze zbożowymi w plonie głównym oraz w poplonach w siewie czystym lub w mieszankach.

AGROTECHNIKA GROCHU PASTEWNEGO

 • Stanowisko: Gleby kompleksu żytniego o pH powyżej 5,6
 • Nawożenie: P2O5, 70-100 kg/ha K2O 100-140kg/ha (jesienią lub wiosną), N – 20-30 kg/ha (wapnowanie pod przedplon przy pH < 5,5)
 • Uprawa przedsiewna: Należy przeprowadzić starannie i na odpowiednią głębokość.
 • Termin siewu: Jak najwcześniejszy gdy tylko można przeprowadzić uprawę gleby. Nie należy siać w glebę nadmiernie wilgotną.
 • Głębokość siewu: 4-8 cm
 • Rozstaw rzędów: 15-20 cm
 • Obsada ma m2: 80-100 nasion
 • Ilość wysiewu: 220-280 kg/ha
 • Zaprawienie i szczepienie: Szczepionka  bakteryjna do grochu (np. Nitragina) + np. Maxim 025 FS
 • Ochrona przed chwastami:
  – przedwschodowo: Boxer 800EC – 3.0-4.0 l/ha; Stomp Aqua 455CS – 3.5 l/ha; Wing P 462,5 EC; BANDUR 600 SC
  – powschodowo: Corum 502,4 SL w dawkach po 0,65 l/ha
  – jednoliściennie: Fusilade Forte 150 EC – 2,2 – 2,5 l/ha
 • Ochrona przed chorobami: Topsin M500 SC, Signum 33WG
 • Ochrona przed szkodnikami: Mospilan 20 SP
 • Zbiór: jednofazowy, kombajnem

UWAGA: Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z zaleceniami PIORiN

Przykłady mieszanek zbożowo – grochowych
peluszka 80 kg/ha + jęczmienia 90 kg/ha
peluszka 70 kg/ha + jęczmień 35 kg/ha + owies 70 kg/ha
peluszka 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta

Przykłady poplonów ścierniskowych z peluszką
peluszka 80 kg/ha + jęczmienia 90 kg/ha
peluszka 70 kg/ha + jęczmień 35 kg/ha + owies 70 kg/ha
peluszka 120 kg/ha + 120 kg/ha pszenżyta