Odmiany

Dańkowskie Hadron

Najlepsze na gleby słabe!

  • Dańkowskie Hadron to nowa odmian żyta populacyjnego charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowanie.
    Od chwili zarejestrowania należy do grupy najwyżej plonujących odmian populacyjnych. Szczególnie wysoko plonuje w Polsce południowo-wschodniej, centralnej i zachodniej.
  • Posiada bardzo dobrą i dobrą odporność na choroby, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła oraz rdzę brunatną i źdźbłową.
  • Jest  to odmiana wczesna, doskonale się sprawdzająca się na glebach słabych i bardzo słabych.
  • Dańkowskie Hadron jest odmianą o tradycyjnej długości źdźbła i dobrej sztywności.
  • Z uwagi na intensywną krzewistość i dużą odporność na pleśń śniegową jest również predysponowane do upraw ekologicznych.
  • Nr 1 w plonie w uprawie ekstensywnej!
  • Zalecana norma wysiewu w optymalnym terminie siewu : 280-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca 80-100 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Zawartość białka
6.0
wysoka
Liczba opadania
4.0
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
5.8
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.0
wysoka
Rdza brunatna
7.2
dobra
Rdza źdźbłowa
7.8
wysoka
Rynchosporioza
7.3
wysoka
Septorioza liści
6.9
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.5
dobra