Odmiany

Greta

 

Rekordowy plon nasion i biomasy!

 • Odmiana samokończąca
 • Nasiona szaro-zielone, duże (ok. 60-64g), o bardzo niskiej zawartości związków cyjanogennych.
 • Plon nasion bardzo duży, stabilny w latach badań.
 • Zawartość białka ogólnego w nasionach duża – ponad 31%.
 • Termin kwitnienia i dojrzewania dość wczesny.
 • Rośliny dość niskie, równomiernie dojrzewające.
 • Dobra odporność na zgorzelową plamistość i mączniaka prawdziwego.
 • Polecana do uprawy w poplonach oraz na nasiona.

Uprawa

 • Wyka siewna należy do grupy strączkowych o większych wymaganiach glebowych. Najlepiej rośnie i plonuje na glebach mocnych, zwięzłych, dobrze uwilgotnionych, zaliczanych do kompleksu pszennego dobrego i wadliwego – klasy II, IIIa, IIIb do IVa. Podobnie jak groch wymaga obojętnego odczynu gleby. Ważne jest zachowanie odstępu w uprawie wyki – nie częściej niż co 4 lata.
 • W uprawie wyki zaleca się tradycyjny system płużny. Pod wysiew stosuje się jesienną orkę a wiosną uprawki przedsiewne. Uprawę należy przeprowadzić jak najwcześniej aby maksymalnie ograniczyć straty wody. Termin siewu wyki na nasiona powinien być wczesny. Wymagania cieplne tego gatunku nie są duże, kiełkowanie rozpoczyna się już w temperaturze około 2 – 2,5 OC, wschodzące rośliny dobrze znoszą również wiosenne Nasiona umieszcza się na głębokości 5- 6 cm. Optymalna obsada wyki w siewie czystym wynosi około 200 szt/m2,  co w zależności od MTN odpowiada ilości wysiewu 100-150 kg nasion na 1 ha. W siewach z  rośliną podporową dla celów nasiennych najczęściej wykorzystuje się owies lub gorczycę sarepską. Proporcje komponentów mieszanki zależą od warunków siedliskowych, zaleca się ok: 80-90 kg/ha wyki + 15 – 20kg/ha owsa oraz 80 kg/ha wyki + 1,5 – 2,0 kg/ha gorczycy.  Siew należy wykonać oddzielnie.
 • W uprawie wyki w siewie czystym stosuje się przede wszystkim nawożenie fosforowo – potasowe w ilości 60-80 kg P2O5/ha oraz 80-130 kg K2O/ha. Natomiast nawożenie azotowe jedynie w formie dawki startowej 20-30 kg/ha.
 • Chwasty niszczy się przez bronowanie przedsiewnie lub posiewnie, gdy rośliny osiągną 5-10cm. Ochrona chemiczna jest bardzo ograniczona. Najlepiej sprawdzają się środki zawierające Linuron stosowane bezpośrednio po siewie, w dawce zalecanej dla grochu. Warto również pamiętać dobierając pole pod uprawę wyki, aby gleba była dobrze utrzymana i niezachwaszczona.
 • Wyka siewna jest gatunkiem stosunkowo odpornym na choroby. Askochytoza wyki, mączniak prawdziwy, rzekomy, rdza występują rzadko – poniżej progu szkodliwości.
 • Szkodniki pojawiające się na plantacjach to: oprzędzik pręgowany i wielożerny, mszyca wykowa i wykowo-bobikowa oraz pachówka strąkóweczka. Dostępnym preparatem do zwalczania oprzędzika zalecanym przez IOR jest Mesurol 500FS, a mszycy – Pirimor 500WG.
 • Zbiór wyki na nasiona w siewie czystym może być kłopotliwy ze względu na wyleganie. Ważne jest, aby rośliny były w pełni dojrzałe – wszystkie strąki brunatne. Jeśli zachodzi potrzeba, desykację należy przeprowadzić gdy co najmniej 90% strąków jest dojrzałych, a nasiona łatwo oddzielają się od strąka.

Uprawa wyki w mieszankach paszowych na nasiona i zieloną masę

 • Wyka siewna w mieszankach paszowych ma podobne wymagania glebowe jak w siewie czystym.
 • Pod mieszanki ze zbożowymi można zastosować nieco większe nawożenie 80-100 kg P2O5/ha oraz 120-140 kg K2O/ha. Dawka nawożenia azotowego może być również wyższa – 30 – 60 kg/ha, dzielona na dwie części – przedsiewną oraz pogłówną – podczas strzelania w źdźbło zbóż.
 • W celu zwalczania chwastów w uprawach wyki w mieszankach paszowych i zielonkę, można zastosować lekkie bronowanie w czasie początkowego rozwoju roślin.
 • W skład mieszanek z wyką najczęściej wchodzi owies, jęczmień, pszenica lub gorczyca. Dobierając komponenty należy uwzględnić ich termin dojrzewania (gatunków a nawet odmian) i wymagania. Proporcje zależą od warunków siedliskowych. W rejonach wilgotniejszych udział wyki musi być mniejszy niż w rejonach suchych. Przykładowymi mieszankami zbożowymi mogą być: ok. 90kg wyki + 50 kg owsa lub 70 kg wyki + 70 – 80 kg owsa. W mieszankach z gorczycą za najkorzystniejszy wysiew uważa się 80 kg/ha wyki i 3-4 kg gorczycy sarepskiej. Rozstawa rzędów dla wyki w mieszankach zbożowych i gorczycą może wynosić – 15 cm, a głębokość siewu – 4-5 cm. Siew rozdzielny jest korzystniejszy, gdyż unika się frakcjonowania komponentów w trakcie siewu.
 • Wykę na zielonkę można uprawiać na stanowisku bliższym obornika i glebach nieco słabszych, kompleksu żytniego dobrego. Nawożenie stosuje się podobne jak w siewie na nasiona.
 • Wykę na zielonkę można uprawiać w plonie głównym i wtórnym lub międzyplonach ścierniskowych. Najczęściej uprawia się ją w mieszankach z innymi roślinami strączkowymi, słonecznikiem, życicą westerwoldzką,  a w plonie głównym dodatkowo z gatunkami zbożowymi. Udział wyki na zieloną masę powinien być większy niż w uprawie na nasiona.
 • W uprawie na zielonkę wykę można zbierać od początku kwitnienia do fazy płaskiego strąka.

Przykładowe mieszanki zielonkowe w plonie głównym:

– 100 kg wyki + 50 kg owsa

– 120 kg wyki + 50 kg owsa + 20 kg życicy westerwoldzkiej

– 100 kg wyki + 100 kg bobiku

– 80 kg wyki + 20 – 40 kg życicy westerwoldzkiej

– 60 kg wyki + 80 kg grochu pastewnego +10 kg słonecznika

Przykładowe mieszanki zielonkowe w międzyplonach:

– 50 kg wyki + 60 kg grochu + 90 kg bobiku

– 60 kg wyki + 100 kg grochu + 4 kg słonecznika