Odmiany

Granolia

 

Wysoki plon pierwszego i trzeciego pokosu!

 • Odmiana pastewna, heksoploidalna o półstojącym do pośredniego pokroju roślin i średniej wysokości w okresie kłoszenia

 • Duży udział pędów generatywnych – wysoki plon nasion.

 • Wysoki plon zielonej i suchej masy.

 • Wysokie plony suchej masy i energii paszy uzyskuje się w I i III pokosie.

 • Mała zdolność do kłoszenia w poszczególnych odrostach.

 • Zalecana do mieszanek na trwałe użytki zielone i do uprawy polowej.

Agrotechnika

Uprawa na paszę

 • Nasiona wysiewamy wiosną jako wsiewka w roślinę ochronną. W siewie czystym wysiewa się około 15 kg nasion na ha, w mieszankach trawiastych i motylkowych udział tymotki nie powinien być mniejszy niż 10% składu w runi.
 • Przed wysiewem gleba powinna być starannie uprawiona, wyrównana i uwałowana. Dobre ugniecenie gleby zwiększa podsiąkanie wody do kiełkujących nasion. Nasiona siejemy siewnikiem zbożowym na głębokość od 0,5 do 1,0 cm w rozstawie rzędów jak dla zboża, można zastosować siew rzutowy. Jednak w tym przypadku po zasiewie należy pole przebronować w celu przykrycia nasion.
 • Nawożenie w roku założenia plantacji uzależnione jest od żyzności gleby oraz przedplonu. Najczęściej przed siewem stosuje się: 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O i 40-50 kg/ha N. Nawożenie mineralne z wsiewką stosuje się w wysokości potrzeb rośliny ochronnej. W latach użytkowania nawóz azotowy stosuje się wiosną, w ilości 60-80 kg/ha oraz po każdym pokosie 40-50 kg/ha. Jeżeli w runi są rośliny motylkowe, to nawożenie azotowe obniża się proporcjonalnie do udziału tych roślin w runi. Nawożenie fosforowo–potasowe stosuje się w dwóch terminach wiosennym i jesiennym, w ilości 100-120 kg/ha P2O5 i 120-160 kg/ha K2O.
 • Zbiór pierwszego pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia, a następne pokosy w odstępach 6-7 tygodniowych.
 • Tymotka łąkowa jest gatunkiem smakowitym, chętnie zjadanym przez przeżuwacze, lecz zawiera mniej cukrów rozpuszczalnych i zakisza się dobrze tylko w fazie podsuszonej. Sucha masa do zakiszania powinna wynosić powyżej 35%. Dla mieszanek z motylkowatymi należy wzbogacić masę do zakiszania w cukry. Teoretycznie w oparciu o uzyskane plony, można wyprodukować z jednego hektara tymotki łąkowej około 15 tys. litrów mleka.

Uprawa na nasiona

 • Stanowisko – wymagania glebowe tymotki łąkowej są małe i może być uprawiana na różnych typach gleb. Jednak muszą to być gleby dostatecznie wilgotne i nie zachwaszczone.
 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Nawożenie – po zbiorze rośliny towarzyszącej należy zastosować pełne nawożenie NPK, możliwie niezwłocznie, w ilościach 30 kg/ha N, 70-100 kg/ha P2O5 i 100-120 kg/ha K2O, jeżeli wystąpi późno letni odrost trawy, to po skoszeniu należy zastosować nawożenie azotowe. Najbardziej plonotwórczym zabiegiem jest stosowanie nawozu azotowego wiosną. Nawożenie azotowe należy wykonać w terminie różnicowania się stożka wzrostu z wegetatywnego na generatywny. Plon nasion zależy od ilości i terminu stosowania nawożenia azotowego. Wiosną zalecane jest nawożenie azotowe w dwóch dawkach: pierwszą stosuje się wczesną wiosną w ilości 20 kg/ha N, drugą w ilości 40-60 kg/ha N w okresie intensywnego wzrostu pędów, co przypada na koniec kwietnia lub początek maja. To opóźnione nawożenie przeciwdziała powstawaniu piętrowości kwiatostanów.
 • Siew – tymotkę siejemy wiosną w glebę dobrze uprawioną, wysiewamy z rośliną towarzyszącą. Jeżeli roślina towarzysząca jest uprawiana na ziarno, to należy obniżyć ilość wysiewu: jęczmień jary 60-80 kg/ha, pszenica jara 100-120 kg/ha lub owies 50-70 kg/ha. Następnie należy glebę uwałować wałem gładkim i w poprzek rzędów wysiać tymotkę na głębokość 0,5-1,5 cm, w rozstawie rzędów 40 cm. W praktyce stosuje się zwiększoną ilość wysiewu 4-5 kg/ha nasion.
 • Ochrona chemiczna – na nowe plantacje, najczęściej zakładane jako wsiewka w zboża, do likwidacji zachwaszczenia można stosować herbicydy z grupy MCPA w fazie krzewienia się siewek. Jeżeli na plantacjach wystąpią chwasty odporne na MCPA, należy stosować Chwastox D, Aminopielik D i Chwastox Trio, Starane 250 SL zgodnie z zaleceniami producenta i IOR.
 • Zbiór – tymotka należy do gatunków o nierównomiernym dojrzewaniu nasion i średnim współczynniku osypywania. Zbiór nasion należy wykonać systemem dwufazowym, dokonując ścięcia plantacji kosiarką pokosową na wysokie ściernisko w fazie początku osypywania się ziarniaków. Omłot należy przeprowadzić po tak zwanym okresie wyroszeń wiech, w suchy i słoneczny dzień. Okres ten trwa około 2 tygodni, po tym okresie kwiatostany łatwo się omłacają. Kombajn do omłotu tymotki powinien być odpowiednio przygotowany i wyregulowany. Należy dobrać odpowiednie obroty bębna i wyregulować szczelinę między bębnem a klepiskiem, tak aby po omłocie ilość ziarniaków w słomie była jak najmniejsza. Ponieważ wielkość i masa nasion jest mała, należy możliwie dobrze uszczelnić wszystkie złącza transportu, dobrać odpowiednie sita oraz zmniejszyć maksymalnie nawiew wialni. Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.