Odmiany

Felopa

Wysoka odporność na suszę

 • Trawa wysoka, przeznaczona do użytkowania polowo-kośnego w siewie czystym lub w mieszankach z motylkowatymi do użytkowania łąkowego.
 • Charakteryzuje się wysokim plonem suchej masy, podwyższoną odpornością na suszę i mróz oraz dobrą trwałością.
 • Wysoka zawartość cukrów rozpuszczalnych wpływa korzystnie na proces zakiszania oraz smakowitość.

Agrotechnika

Uprawa na paszę

 • Nasiona wysiewamy od wiosny do końca sierpnia w siewie czystym lub jako wsiewka w roślinę ochronną. W siewie czystym wysiewa się około 40 kg nasion na ha, w mieszankach trawiastych i motylkowych udział festulolium nie powinien przekroczyć 30% składu w runi.
 • Przed wysiewem gleba powinna być starannie uprawiona, wyrównana i uwałowana. Dobre ugniecenie gleby zwiększa podsiąkanie wody do kiełkujących nasion. Nasiona siejemy siewnikiem zbożowym na głębokość do 1,5 cm w rozstawie rzędów jak dla zboża, można zastosować siew rzutowy. Jednak w tym przypadku po zasiewie należy pole przebronować w celu przykrycia nasion.
 • Nawożenie w roku założenia plantacji uzależnione jest od żyzności gleby oraz przedplonu. Najczęściej przed siewem stosuje się: 100-120 kg/ha P2O5, 120-160 kg/ha K2O i 40-50 kg/ha N. Nawożenie mineralne dla plantacji zakładanej jako wsiewka, stosuje się takie jakie wymagania posiada roślina ochronna. W latach użytkowania nawóz azotowy stosuje się wiosną w ilości 80-100 kg/ha oraz po każdym pokosie 40-50 kg/ha. Nawożenie fosforowo–potasowe stosuje się w dwóch terminach wiosennym i jesiennym, w ilości 100-120 kg/ha P2Ooraz 120-160 kg/ha K2O.
 • Zbiór pierwszego pokosu należy wykonać w fazie początku kłoszenia, a następne pokosy w odstępach 4-5 tygodniowych.
 • Festulolium jest gatunkiem, który zawiera dużo cukrów rozpuszczalnych w suchej masie, co powoduje, że dobrze i szybko się konserwuje w kiszonce lub sianokiszonce. Optymalna sucha masa do zakiszania wynosi 35%. Przy tym poziomie suchej masy powstają najmniejsze straty w procesie zakiszania, jak również obserwujemy największe pobranie paszy przez krowy mleczne. Na bazie kiszonek z festulolium, można bilansować produkcję mleka na poziomie 6 tys. litrów rocznie od krowy. Teoretycznie w oparciu o uzyskane plony można wyprodukować z jednego hektara około 20 tys. litrów mleka.

Uprawa na nasiona

 • Plantacji nie wolno zakładać na polu, na którym w ostatnich trzech latach uprawiano trawy.
 • Siew – plantacje nasienne można zakładać od wiosny do połowy sierpnia w siewie czystym lub jako wsiewkę w zboża jare, na glebach odchwaszczonych, o dobrej strukturze, ugniecionych wałem gładkim. Preferowany jest termin późno letni w siewie czystym. Siewu dokonuje się w rzędy o rozstawie 25-30 cm, na głębokość ok.1,5 cm. Ilość wysiewu nasion wynosi 20-25 kg/ha.
 • Zbiór – Festulolium należy do traw łatwo się osypujących, dlatego też w okresie dojrzewania plantacje nasienne powinny być często kontrolowane. Plantacje nasienne zaleca się zbierać systemem dwufazowym, kosić w fazie początku osypywania się nasion, kosiarką pokosową na wysokie ściernisko. Zbiór nasion można przeprowadzić kombajnem w odstępstwie około jednego tygodnia od skoszenia, kiedy wilgotność nasion wynosi około 20%. Nasiona po wymłóceniu i wstępnym oczyszczeniu należy dosuszyć.