Odmiany

Dublet

Wyjątkowa plenność na zakwaszonych glebach!

  • Odmianę tę charakteryzuje wysoka plenność. Jest najszerzej uprawianą odmianą pszenżyta jarego w Europie!
  • Wykazuje dużą odporność na choroby grzybowe pszenżyta
  • Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu.
  • Najlepszy przerywnik w monokulturze kukurydzy.
  • Odmiana przewódkowa.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
5.0
dobra
Gęstość ziarna
6.0
wysoka
Odporność na wyleganie
6.1
średnia
Odporność na porastanie
6.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.9
wysoka
Rdza brunatna
7.6
dobra
Septorioza liści
7.1
dobra
Septorioza plew
7.7
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.2
dobra
Rynchosporioza
7.8
wysoka
Fuzarioza kłosa
7.8
wysoka
Rdza żółta
8.7
wysoka
Brunatna plamistość liści
7.8
wysoka