Odmiany

KWS Dolaro

UWAGA!!!

W sezonie jesiennym 2020 r. istnieje możliwość nabycia nasion żyta hybrydowego KWS Dolaro zaprawionego zaprawą SYSTIVA 333 FS – Zaprawa nasienna o sile fungicydu nalistnego!

Sprawdź dostępność materiału siewnego u Przedstawicieli Regionalnych DANKO!

 

Mistrz Plonu!

  • Dolaro to nowa odmiana żyta hybrydowego charakteryzująca się bardzo wysokim i stabilnym poziomem plonowanie we wszystkich rejonach uprawy.
    W latach 2016-2019 była najwyżej plonującą odmianą w Polsce.
  • Jest to najkrótsza odmiana żyta i o najwyższej odporności na wyleganie spośród wszystkich odmian zarejestrowanych w Polsce.
  • Nr 1 w sztywności!
  • Dolaro charakteryzuje się bardzo dobrą zdrowotnością. Posiada wysoką odporność na rynchosporiozę, rdzę źdźbłową, mączniaka prawdziwego i pleśń śniegową. Sprawia to, że można znacznie ograniczyć stosowanie fungicydów, a co za tym idzie koszty.
  • Bardzo dobra zdolność krzewienia.
  • Zalecana norma wysiewu to 2 jednostki siewne: 200 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 65-75 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średni
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
krótkie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
4.0
dobra
Odporność na wyleganie
7.0
wysoka
Liczba opadania
6.0
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.2
wysoka
Rdza brunatna
6.6
średnia
Rdza źdźbłowa
7.7
dobra
Septorioza liści
7.3
dobra
Rynchosporioza
7.9
wysoka
Choroby podstawy źdźbła
7.7
dobra