Odmiany

Desamo

Wysokie i stabilne plony!

  • Odmiana o wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej rentowności uprawy.
  • Dobra jakość ziarna – grupa A/B, wysoka zawartość białka i bardzo wysoka liczba opadania.
  • Szczególnie przydatna do intensywnej technologii uprawy na glebach średniej jakości i dobrych w różnych terminach wysiewu.
  • Średnio wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Wykazuje dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną, rdzę żółtą, mączniaka prawdziwego, septoriozę liści oraz  DTR.
  • Z uwagi na bardzo dobrą zimotrwałość (5,0 w skali 9o) i doskonałe właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych, może być uprawiana na terenie całej Polski.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 300 – 350 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 140-160 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii normę wysiewu należy zmniejszyć o 10%. W siewach opóźnionych normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średnio wczesny
Termin dojrzewania
średnio wczesny
Długość źdźbła
średnie
MTZ
średnio wysoka
Zawartość białka
6.0
wysoka
Zawartość glutenu
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
8.2
wysoka
Odporność na porastanie
5.0
wysoka
Zimotrwałość
5.0
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.2
dobra
Rdza brunatna
8.0
wysoka
Septorioza liści
7.2
dobra
Septorioza plew
7.0
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.5
dobra
Fuzarioza kłosa
7.0
dobra
Brunatna plamistość liści
7.4
dobra