Odmiany

Dańkowskie SKAND

 

 

Król słabych gleb!

  • Dańkowskie Skand to najnowsza odmiana żyta ozimego hodowli DANKO charakteryzująca się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi wymaganiami glebowymi w typie żyta Dańkowskiego Złotego, co sprawia, że może być uprawiane na glebach najsłabszych.
  • Żyto o wczesnym terminie kłoszenia i dojrzewania, o nieco skróconej długości  źdźbła i dobrej odporności na wyleganie.
  • Posiada najwyższą odporność na wyleganie spośród żyt populacyjnych.
  • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie wysoką odporność posiada na: pleśń śniegową oraz mączniaka prawdziwego.
  • Nie wymaga stosowania intensywnych technologii ochrony fungicydowej, co wpływa na optymalizację kosztów uprawy. 
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
  • W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%
  • W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
nieco skrócone
MTZ
średnia
Liczba opadania
3.0
średnia
Zawartość białka
5.0
wysoka
Odporność na wyleganie
5.9
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.1
wysoka
Rdza brunatna
6.5
średnia
Rdza źdźbłowa
7.4
dobra
Rynchosporioza
7.2
dobra
Septorioza liści
6.7
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.4
dobra