Odmiany

Dańkowskie Rubin

Na gleby słabe i nie tylko!  u

  • Odmiana populacyjna o wysokim i stabilnym plonowaniu w Polsce, Niemczech, Austrii oraz Szwecji.
  • Odmiana wczesna, przydatna do uprawy w różnych warunkach klimatyczno-glebowych.
  • Szczególnie przydatna na gleby słabe.
  • Odmiana o skróconym źdźble i dobrej odporności na wyleganie, co sprawia, że może być uprawiana w intensywniejszej technologii.
  • Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na choroby oraz niską podatnością na sporysz.
  • Nadzwyczajna krzewistość.
  • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne. Przy terminie opóźnionym zaleca się normę wysiewu zwiększyć o 10%, tj. do 2,2 j.s/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, wysiew należy zmniejszyć o 10%, tj. do 1,8 j.s/ha.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Liczba opadania
3.0
średnia
Zawartość białka
6.0
wysoka
Odporność na wyleganie
5.9
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.9
wysoka
Rdza brunatna
6.7
średnia
Septorioza liści
6.8
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.4
dobra
Rynchosporioza
7.3
dobra
Rdza źdźbłowa
7.4
dobra