Odmiany

Dańkowskie Granat

 

Eksplozja plonu!      

Nagrodzone Złotym Medalem Polagra Premiery 2018!

  • Odmiana żyta populacyjnego o wyjątkowej plenności również w monokulturze.
  • Charakteryzuje się wczesnym terminem kłoszenia i dojrzewania, przydatna do uprawy na glebach słabszych.
  • Posiada  dobrą odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę źdźbłową i rynchosporiozę.
  • Ziarno o bardzo dobrych parametrach jakościowych predestynuje je do uprawy na cele młynarsko-piekarnicze.
  • Odmiana o nadzwyczajnej krzewistości – zaleca się niską normę wysiewu nasion.
  • Szybkie wschody, nawet w czasie suszy.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 240-260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Liczba opadania
5.0
dobra
Zawartość białka
6.0
wysoka
Odporność na wyleganie
6.0
średnia
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.0
wysoka
Rdza brunatna
7.1
dobra
Rdza źdźbłowa
7.6
dobra
Rynchosporioza
7.3
dobra
Septorioza liści
6.9
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.5
dobra