Odmiany

Dańkowskie Dragon

 

Nowe oblicze jakości!

  • Dańkowskie Dragon to najnowsze żyto hodowli DANKO, zarejestrowane w 2020 roku charakteryzujące się najlepszą jakością spośród wszystkich dostępnych na rynku odmian żyta populacyjnego.
  • Posiada rewelacyjne parametry jakościowe, tj. wysoką liczbę opadania, podwyższoną temperaturę kleikowania oraz wysoką lepkość kleiku.
  • Ważna cechą jest wysoka liczba opadania, co sprawia, w czasie mokrych żniw długo utrzymuje dobrą jakość ziarna.
  • Ziarno o średniej MTZ (w typie żyta D. Granat) o dobrym wyrównaniu.
  • Dańkowskie Dragon jest odmianą wczesną o średniej wysokości (w typie D. Granat) oraz dobrej odporności na wyleganie.
  • Charakteryzuje się również  bardzo dobrą odpornością na zakwaszenie gleby, co predysponuje ją do uprawy na glebach słabszych.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 260 kiełkujących nasion na 1m2 (około 80-90 kg/ha), tj. 2 jednostki siewne.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
średnie
MTZ
średnia
Zawartość białka
5.0
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
5.7
dobra
Liczba opadania
6.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.0
wysoka
Rdza brunatna
6.4
średnia
Rdza źdźbłowa
7.4
dobra
Rynchosporioza
7.5
dobra
Septorioza liści
6.6
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.5
dobra