Odmiany

Bosporus

Rekordowa plenność! Wysoka zdrowotność!

  • Bosporus to nowa, wysokoplenna odmiana pszenica ozima zarejestrowana w 2019 roku w Polsce i Niemczech.
  • Jest jedną z najwyżej plonujących odmian w Polsce.
  • Z uwagi na wiele korzystnych cech nosi miano „łatwej” w uprawie.
  • Charakteryzuje się wysokimi parametrami jakościowymi ziarna (grupa A/B) oraz bardzo dobrą odpornością na choroby, szczególnie odporna jest na mączniaka prawdziwego, fuzariozę kłosa, rdzę żółtą i septoriozę plew.
  • Jest odmianą o średniej wysokości i bardzo dobrej sztywności.
  • Bosporus charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosie.
  • Ziarno o średniej grubości, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu (MTZ ok. 45-48 gram).
  • Pszenica o bardzo dobrej krzewistości, przydatna jest również do opóźnionych siewów.
  • Norma wysiewu w optymalnym terminie siewu, to 300-350 kiełkujących ziaren na m2, tj.: ca. 150-170 kg/ha.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średni
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
średnie
MTZ
średnia
Zawartość białka
4.0
dobra
ilość glutenu mokrego
4.0
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
7.4
wysoka
Zimotrwałość
4.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.3
wysoka
Rdza brunatna
6.7
średnia
Rdza żółta
9.0
wysoka
Septorioza liści
7.5
dobra
Septorioza plew
8.4
wysoka
Fuzarioza kłosa
8.0
wysoka
Choroby podstawy źdźbła
7.7
dobra
Brunatna plamistość liści
7.7
dobra