SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Turtetra (Kroto)

Odmiana tetraploidalna. Daje wysokie plony zielonej i suchej masy o dobrej wartości pokarmowej (wysoka strawność). Należy do odmian wysokich (do 130cm), o pośrednim terminie kłoszenia…

Tur

Odmiana diploidalna. Daje wysokie plony zielonej i suchej masy o wysokich parametrach jakościowych. Należy do odmian o średniej wczesności, rośliny kłoszą się w 3 dekadzie…

Gisel

Odmiana tetraploidalna. Bardzo plenna o pośredniej wczesności. Rośliny wysokie (ok. 100 cm), bez tendencji do wylegania, o zwiększonej zimotrwałości. Cechuje się szybkim tempem wzrostu wiosennego…

Dukat

Odmiana tetraploidalna, pastewna do użytkowania jednorocznego.  Wysoki plon zielonej i suchej masy, szczególnie w 2, 3 i 4 pokosie. Dobra energia odrostu wiosennego oraz w…

Urania

Dobra energia odrostu w poszczególnych pokosach. Wysoki plon zielonej i suchej masy szczególnie w 1 i 2 pokosie. Zwiększona odporność na wyleganie Dobra regeneracja roślin…