SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Ogłoszenie na stanowisko Dyrektora ZNR Szelejewo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

– prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami wewnętrznymi oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

– koordynowanie i nadzorowanie prac Zakładu,

– prowadzenie działalności inwestycyjnej i obrotu środkami trwałymi,

– wypracowanie pozytywnego wyniku finansowego Zakładu,

– sporządzanie biznes planu i jego realizacja,

– koordynowanie spraw związanych z uzyskaniem płatności bezpośrednich,

– prowadzenie i aktualizacja danych w ewidencji gruntów własnych Zakładu oraz dzierżawionych,

– nadzorowanie i odpowiedzialność za terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań przekazywanych do GUS, PIORiN oraz Zarządu Spółki,

– nadzór i kontrola prawidłowości procesów i dokumentacji w produkcji nasiennej,

– zgłaszanie i współorganizacja zbytu płodów rolnych,

– nadzór produkcji zwierzęcej i współpraca z Głównym Specjalistą ds. produkcji zwierzęcej,

– prowadzenie polityki płacowej zgodnej z zasadami obowiązującymi w Spółce,

– aktywne wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacja szkoleń wewnętrznych,

– współpraca z pozostałymi oddziałami Spółki

– współpraca z Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w zakresie sprzedaży materiału siewnego i  jego promocji.

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

Wymiar czasu pracy: cały etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania:

– wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczne,

– minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

– znajomość przepisów prawa pracy,

– znajomość branży rolniczej,

– bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, dyspozycyjność, zaangażowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora ZNR Szelejewo w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do dnia 31.10.2022 r. do sekretariatu Spółki – Choryń 27, 64-000 Kościan w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja – Dyrektor ZNR Szelejewo lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.abdellaoui@danko.pl

15.09.2022

Ogłoszenie na stanowisko Dyrektora ZNR Szelejewo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

- prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami wewnętrznymi oraz w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

- koordynowanie i nadzorowanie prac Zakładu,

- prowadzenie działalności inwestycyjnej i obrotu środkami trwałymi,

- wypracowanie pozytywnego wyniku finansowego Zakładu,

- sporządzanie biznes planu i jego realizacja,

- koordynowanie spraw związanych z uzyskaniem płatności bezpośrednich,

- prowadzenie i aktualizacja danych w ewidencji gruntów własnych Zakładu oraz dzierżawionych,

- nadzorowanie i odpowiedzialność za terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań przekazywanych do GUS, PIORiN oraz Zarządu Spółki,

- nadzór i kontrola prawidłowości procesów i dokumentacji w produkcji nasiennej,

- zgłaszanie i współorganizacja zbytu płodów rolnych,

- nadzór produkcji zwierzęcej i współpraca z Głównym Specjalistą ds. produkcji zwierzęcej,

- prowadzenie polityki płacowej zgodnej z zasadami obowiązującymi w Spółce,

- aktywne wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, organizacja szkoleń wewnętrznych,

- współpraca z pozostałymi oddziałami Spółki

- współpraca z Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu w zakresie sprzedaży materiału siewnego i  jego promocji.

Informacja o warunkach pracy

Miejsce pracy: Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski

Wymiar czasu pracy: cały etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymagania:

- wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczne,

- minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

- znajomość przepisów prawa pracy,

- znajomość branży rolniczej,

- bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, dyspozycyjność, zaangażowanie.

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącej rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Dyrektora ZNR Szelejewo w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV do dnia 31.10.2022 r. do sekretariatu Spółki - Choryń 27, 64-000 Kościan w zamkniętej kopercie z dopiskiem Rekrutacja – Dyrektor ZNR Szelejewo lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.abdellaoui@danko.pl

Aplikuj