SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

15.07.2022

Przetarg na wykonanie poręczy na balkonach i schodów w stodole selekcyjnej

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na wykonanie poręczy na balkonach i schodów…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na

wykonanie poręczy na balkonach i schodów w stodole selekcyjnej w Zakładzie Hodowli Roślin o/Dębina

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie,

Termin i miejsce składania ofert: do 15.09.2022 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina,  82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl.  Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

15.07.2022

Przetarg na zakup lamp typu LED do szklarni

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w ChoryniChoryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg na zakup lamp typu LED do szklarni…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na

zakup lamp typu LED do szklarni dla Zakładu Hodowli Roślin o/Dębina

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie,

Termin i miejsce składania ofert: do 15.08.2022 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina,  82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl.  Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania:

15.07.2022

Przetarg na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 563-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na zakup wozu asenizacyjnego…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup


wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym
dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie


.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wozu asenizacyjnego„
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania:

02.07.2021

Zakup ładowacza czołowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na „Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R” (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia Miejsce dostawy i montażu: wskazane przez oferenta lub Komorze Przybysławskie gm. Żerków Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 20-07-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan. Terminy realizacji: sierpień / wrzesień 2021 r. Bliższe informacje telefoniczne 604524800. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. Pliki do pobrania:
1 7 8 9 10 11 12