SPRAWDŹ POGODĘ

Nasze zakłady

Choryń

Dębina

Laski

Łagiewniki

Modzurów

Sobiejuchy

Szelejewo


lub wybierz inną miejscowość

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

26.11.2020

Przetarg na rozbiórkę budynku wewnątrz zakładowej stacji paliw

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: „rozbiórkę budynku wewnątrz…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na:

„rozbiórkę budynku wewnątrz zakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. – dz. nr 32/3, obr. Dębina, jedn. ewid. Nowy Staw”.

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. pomorskie Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 03.12.2020r. do godz. 11:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę budynku wewnątrzzakładowej stacji paliw wraz z 3 zbiornikami podziemnymi oraz dystrybutorami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny, 2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Pliki do pobrania:
26.11.2020

Przetarg na sprzedaż maszyn i urządzeń rolnych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Sprzedaż maszyn i…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na: Sprzedaż maszyn i urządzeń rolnych

w Zakładzie Nasienno-Rolnym w Dębinie (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina 31 o,   82 – 230 Nowy Staw, powiat Malbork. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 11 grudnia 2020 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno – Rolnego w Dębinie. Bliższe informacje telefonicznie; (55) 272 64 16 lub 667 784 856 oraz 608 108 093. Maszyny i urządzenia rolnicze można oglądać w dniach roboczych 07.12. – 11.12.2020 r. w godz. 09.00 – 14.00. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny. Pliki do pobrania:
26.10.2020

Przetarg na zakup licznika do nasion dla Zakładu Hodowli Roślin O/Dębina

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie zaprasza do złożenia ofert na zakup licznika do…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

zaprasza do złożenia ofert na

zakup licznika do nasion dla Zakładu Hodowli Roślin O/Dębina (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Dębina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie, Termin i miejsce składania ofert: do 04.11.2020 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Dębina, drogą pocztową na adres Dębina, 82-230 Nowy Staw lub mailowo na adres: zhrdebina@danko.pl. Bliższe informacje telefoniczne: (055) 2715170 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku. Pliki do pobrania:
03.09.2020

Przetarg na rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz z wiatą stalową i dwoma silosami

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na: „rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz…

DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na:

„rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie 136/549 wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. ZNR w Dębinie, położonego na działce nr 28/14 w obrębie. Dębina gmina Nowy Staw”.

Miejsce realizacji: Dębina 31, 82-230 Nowy Staw, powiat malborski, woj. Pomorskie. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2020r. do godz. 14:00 w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Przetarg na rozbiórkę podajników kubełkowych w magazynie wraz z wiatą stalową i dwoma silosami na terenie gospodarstwa rolnego DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.”. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 1.    Unieważnienia postępowania przetargowego bez konieczności podawania przyczyny, 2.    Dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) znajduje się na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi” – www.danko.pl/przetargi Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od upływu terminu ich złożenia. Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (PZP); przetarg nie jest zamówieniem publicznym w myśl w/w ustawy. Pliki do pobrania:
1 2 3 4 8