SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

15.07.2022

Przetarg na zakup wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w ChoryniZakład Nasienno-Rolny SzelejewoSzelejewo Drugie 563-820 Piaski zaprasza do złożenia ofert na zakup wozu asenizacyjnego…

„DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Szelejewo
Szelejewo Drugie 5
63-820 Piaski

zaprasza do złożenia ofert na zakup


wozu asenizacyjnego o pojemności 20 tys. litrów z aplikatorem doglebowym tarczowym
dla Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo, Szelejewo Drugie 5, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie


.
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo lub przesłać na jego adres w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2022 roku do godziny 14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup wozu asenizacyjnego„
Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  • dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami
    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wyznaczonej jako termin składania ofert .
Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.
( przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Pliki do pobrania:

02.07.2021

Zakup ładowacza czołowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na „Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R” (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Przedmiotem zadania jest dostawa i montaż ładowacza czołowego z osprzętem do ciągnika John Deere 6175R. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia Miejsce dostawy i montażu: wskazane przez oferenta lub Komorze Przybysławskie gm. Żerków Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 20-07-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan. Terminy realizacji: sierpień / wrzesień 2021 r. Bliższe informacje telefoniczne 604524800. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości. Pliki do pobrania:
21.06.2021

Przetarg na remont budynków warsztatów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: Remont budynków warsztatów dla Zakładu…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

Remont budynków warsztatów

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach (przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl. Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac. Termin i miejsce składania ofert: do 05.07.2021 r. do godz. 14.00 na adres: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni, Zakład Hodowli Roślin Oddział w Laskach, 05-660 Warka. Termin realizacji: do 15.11.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (048) 530 399 157 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania:
15.06.2021

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenia audytu zewnętrznego Projektu w ramach Projektu pn. "Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż i grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne"

Pliki do pobrania:

1 11 12 13 14 15 16