SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Przetargi

25.02.2021

Przetarg na budowę budynku jałownika po uprzedniej rozbiórce istniejącego budynku w Łagiewnikach

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie ogłasza przetarg na: BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na:

BUDOWA BUDYNKU JAŁOWNIKA PO UPRZEDNIEJ ROZBIÓRCE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁAGIEWNIKACH

w Zakładzie Nasienno-Rolnym Łagiewniki

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy. Termin i miejsce składania ofert: do 22.03.2021 r. do godz. 11.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Łagiewnikach, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie. Pożądany termin realizacji: do 30.09.2021 r. Bliższe informacje telefoniczne: (052) 351-52-28 i (65)511-54-09. Pliki do pobrania:
23.02.2021

Przetarg na zakup zbiornika/zbiorników do RSM

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na „Zakup zbiornika/zbiorników do RSM” (przetarg nie jest…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup zbiornika/zbiorników do RSM”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest dostawa zbiornika na RSM o pojemności ca 50 m3 lub dwóch zbiorników o minimalnej pojemności 20 m3. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia
Miejsce dostawy: Komorze Przybysławskie, gm. ŻERKÓW Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 04-03-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan, Terminy realizacji: do  20-03-2021 r. Bliższe informacje telefoniczne 604524800. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości Pliki do pobrania:
19.02.2021

Przetarg na zakup kontenerów/pawilonów biurowego i mieszkalnego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni Choryń 27, 64-000 Kościan ogłasza przetarg na „Zakup kontenerów/pawilonów biurowego i mieszkalnego” (przetarg nie…

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni

Choryń 27, 64-000 Kościan

ogłasza przetarg na

„Zakup kontenerów/pawilonów biurowego i mieszkalnego”

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

  • Przedmiotem zadania jest dostawa 2 szt. Kontenerów/pawilonów – jeden biurowy i jeden mieszkalny – kontenery/pawilony nowe lub używane. Szczegółowe zagadnienia zawarte są w SIWZ będące załącznikiem do ogłoszenia
Miejsce dostawy: Gospodarstwo Komorze Przybysławskie gm. Żerków, Dokumentacja na www.danko.pl. Terminy i miejsce składania ofert: do 05-03-2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan lub wysłania na adres danko@danko.pl . Terminy realizacji: do  16-04-2021 r. Bliższe informacje telefoniczne 604524800. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości Pliki do pobrania:
10.02.2021

Przetarg na audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Ogłoszenie o przetargu DANKO Hodowla Roślin Lokalizacja:  adres siedziby głównej Firmy:   DANKO Hodowli Roślin Sp. z o.o. Choryń 27 64-000 Kościan Ogłasza…

Ogłoszenie o przetargu DANKO Hodowla Roślin

Lokalizacja:  adres siedziby głównej Firmy:

 

DANKO Hodowli Roślin Sp. z o.o.

Choryń 27

64-000 Kościan

Ogłasza przetarg na następujące zadanie :

Nazwa zadania :

„ Audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa” , zgodnie do art. 38 Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej ( Dz.U. 2016 po 831 ) . (zamówienie nie jest przetargiem publicznym)

Miejsce realizacji : Wszystkie Oddziały firmy DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.   Termin i miejsce składania ofert : do dnia 27.02.2021 do godz 15:00 , w siedzibie Zarządu Firmy :  Choryń 27, 64-000 Kościan   Forma składania ofert : pisemna, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z ponumerowanymi stronami.   Bliższe informacje : Jarosław Orylski, mail : jaroslaw.orylski@danko.pl ; tel : 885-114 117 Pliki do pobrania:
1 11 12 13 14