SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

W dniach 22 – 24 września 2021 roku przedstawiciele Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. uczestniczyli w konferencji naukowej „Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku” w SGGW w Warszawie. W trakcie konferencji Dyrektor Zakładu Hodowli Roślin Małgorzata Niewińska (Kierownik Projektu) przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu POIR.01.01.01-00-1363/15 pod nazwą „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR, lata realizacji badań 2016-2022.

06.12.2021

Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku

W dniach 22 – 24 września 2021 roku przedstawiciele Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. uczestniczyli w konferencji naukowej „Genetyka aplikacyjna roślin – wyzwania XXI wieku” w SGGW w Warszawie. W trakcie konferencji Dyrektor Zakładu Hodowli Roślin Małgorzata Niewińska (Kierownik Projektu) przedstawiła wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu POIR.01.01.01-00-1363/15 pod nazwą „Hodowla twórcza nowoczesnych odmian wybranych gatunków zbóż oraz grochu w oparciu o innowacyjne metody biotechnologiczne”. Projekt realizowany jest w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFRR, lata realizacji badań 2016-2022.