Firma

Hodowla pszenżyta ozimego

 

Kierunki hodowli pszenżyta ozimego nastawione są na wyselekcjonowanie wysokoplennych odmian populacyjnych, przy jednocześnie podwyższonej odporności na choroby grzybowe (głównie rdza brunatna i żółta, mączniak prawdziwy i fuzarioza kłosa), oraz uzyskanie  lepszej mrozoodporności i odporności na porastanie ziarna. Duży nacisk kładziony jest na hodowlę odmian półkarłowych, jak również odmian o podwyższonej zawartości skrobi, przydatnych do produkcji bioetanolu.

Prace twórcze trwają również nad wyhodowaniem odmian mieszańcowych.

Hodowlę pszenżyta rozpoczęto w 1968 roku. W upowszechnieniu tego gatunku w Europie ogromną rolę odegrała pierwsza wyhodowana odmiana Lasko.

W naszej ofercie można znaleźć szereg odmian o zróżnicowanych cechach. W odporności na wyleganie wyróżniają się:  Twingo, Atletico, Baltiko, Grenado, Dinaro, Alekto. Najwcześniej dojrzewającymi odmianami są: Torino, Fredro, Twingo, Leontino, Baltiko, Grenado, Algoso i Trismart. Odmiany: Remiko, FredroSorento oraz Magnat charakteryzują się dobrą odpornością na porastanie ziarna w kłosach.
Odmiany: Maestozo, Grenado, Baltiko i Leontino są najlepsze pod względem wydajności bioetanolu, najplenniejsze zaś to Algoso, Grenado, Atletico oraz Moderato.
Ostatnie lata zaowocowały rejestracją kolejnych mrozoodpornych odmian: Silverado, Preludio, Palermo, Rotondo i Trapero.