SPRAWDŹ POGODĘ

Stacje pogodowe w naszych oddziałach

Choryń

Dębina

Laski

Szelejewo


Menu Zamknij

Inseminacja samic nasieniem samców o najwyższej wartości hodowlanej przekłada się na zyski z produkcji mleka. Już ponad rok króluje w Polsce buhaj o imieniu Danko Zoom. Ten samiec rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej po raz kolejny uplasował się na szczycie listy rankingowej genomowej wyceny wartości hodowlanej buhajów.

W sezonie 2020/21 rozpłodnik ten uzyskał indeks gPF wynoszący 150 jednostek i był pierwszym buhajem z polskiej hodowli, który w dobie wyceny genomowej pozostawił w pokonanym polu samce z hodowli zagranicznych. Obecnie, po ostatniej wycenie wartości hodowlanej buhajów, Danko Zoom szczyci się indeksem gPF wynoszącym 151 punktów i nadal plasuje się na pozycji numer jeden.

Danko Zoom urodził się w 28 czerwca 2019 r. na fermie w Kopaszewie, która należy do DANKO Hodowli Roślin. Jego ojcem jest buhaj o imieniu Braveness, a matką – Danko Szampa.

HR Dano od wielu lat współpracuje w ramach programu oceny i selekcji buhajów z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Aktualny lider wyceny pochodzi z embriotransferu.

Danko Zoom to kompletny buhaj, łączący wysoką produkcję mleka, wzorowy pokrój oraz pożądane cechy funkcjonalne. Ten osobnik charakteryzuje się następującymi wartościami podindeksów: produkcja 141, pokrój 129, płodność 113, LKS 129 i długowieczność 123.

Nie da się ukryć, że ten buhaj jest efektem zintensyfikowania prac hodowlanych w HR Danko i że jest pierwszym buhajem z polskiej hodowli o tak ogromnym potencjale.

01.07.2021

Danko Zoom najwartościowszym buhajem w Polsce

Inseminacja samic nasieniem samców o najwyższej wartości hodowlanej przekłada się na zyski z produkcji mleka. Już ponad rok króluje w Polsce buhaj o imieniu Danko Zoom. Ten samiec rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej po raz kolejny uplasował się na szczycie listy rankingowej genomowej wyceny wartości hodowlanej buhajów.

W sezonie 2020/21 rozpłodnik ten uzyskał indeks gPF wynoszący 150 jednostek i był pierwszym buhajem z polskiej hodowli, który w dobie wyceny genomowej pozostawił w pokonanym polu samce z hodowli zagranicznych. Obecnie, po ostatniej wycenie wartości hodowlanej buhajów, Danko Zoom szczyci się indeksem gPF wynoszącym 151 punktów i nadal plasuje się na pozycji numer jeden.

Danko Zoom urodził się w 28 czerwca 2019 r. na fermie w Kopaszewie, która należy do DANKO Hodowli Roślin. Jego ojcem jest buhaj o imieniu Braveness, a matką – Danko Szampa.

HR Dano od wielu lat współpracuje w ramach programu oceny i selekcji buhajów z Wielkopolskim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu. Aktualny lider wyceny pochodzi z embriotransferu.

Danko Zoom to kompletny buhaj, łączący wysoką produkcję mleka, wzorowy pokrój oraz pożądane cechy funkcjonalne. Ten osobnik charakteryzuje się następującymi wartościami podindeksów: produkcja 141, pokrój 129, płodność 113, LKS 129 i długowieczność 123.

Nie da się ukryć, że ten buhaj jest efektem zintensyfikowania prac hodowlanych w HR Danko i że jest pierwszym buhajem z polskiej hodowli o tak ogromnym potencjale.