Quench

Bezkonkurencyjny plon i rewelacyjna jakość!

 • Jęczmień browarny.
 • Najwyższy plon w doświadczeniach jakościowych.
 • Wyśmienita zdrowotność liści (szczególnie odporność na mączniaka prawdziwego i rynchosporiozę).
 • Bardzo korzystne właściwości słomy.
 • Zalecany we wszystkich regionach uprawy jęczmienia w Polsce.
 •  Odmiana krótkosłoma, o wysokiej gęstości łanu i dobrej odporności na wyleganie.
 • Niska zawartość białka i dobra odporność na wyleganie pozwala na intensywną technologię uprawy.
 • Zalecany siew od początku do końca marca. W celu zapewnienia wysokich plonów zaleca się możliwie wczesny siew.
 • Norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu: 300 -350 ziaren kiełkujących/m², tj. 150-170 kg/ha.
 • Ze względu na wyśmienitą odporność na wyleganie odmiany Quench, można przy normalnie rozwijającej się gęstości łanu ograniczyć lub pominąć regulatory wzrostu.

 • W związku z bardzo dobrą odpornością odmiany na choroby grzybowe w warunkach występowania niwielkiej presji chorób, ochronę można ograniczyć do 1 zabiegu zapewniającego plon i jakość. Należy go w takim przypadku wykonać w fazie BBCH 39/49 od stadium języczka liścia flagowego do otwarcia się pochwy liściennej. W przypadku występowania dużej presji chorób ochronę należy przeprowadzić w technologii dwuzabiegowej. Pierwszy zabieg w fazie BBCH 31 - 32 (1 kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do fazy : 2 kolanko co namniej 2 cm nad kolankiem pierwszym) a drugi zabieg w fazie BBCH 69 - 71 ( koniec kwitnienia do fazy dojrzałości wodnej: pierwsze ziarniaki wodniste, osiągnęły połowę wielkości).

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9°
Termin kłoszenia: 
średniopóźny
Termin dojrzewania: 
średniopóźny
Długość źdźbła : 
krótkie
MTZ: 
średnia
Zawartość białka: 
1.0niska
Gęstość ziarna: 
7.0wysoka
Odporność na wyleganie: 
7.0dobra
Odporność na choroby
Skala 9°
Mączniak prawdziwy: 
8.0wysoka
Rynchosporioza: 
7.0dobra
Plamistość siatkowa: 
7.0dobra
Czarna plamistość: 
7.0dobra
Rdza jęczmienna: 
7.0dobra