Pszenżyto jare

Hodowla pszenżyta jarego w DANKO prowadzona jest w Choryni od początku lat siedemdziesiątych XX wieku.
W 2004 roku zarejestrowano w Niemczech, Czechach i w Wielkiej Brytanii pierwszą odmianę pszenżyta jarego hodowli DANKO  Legalo. Odmiana ta charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania oraz bardzo dobrą sztywnością słomy. Poza tym wyróżnia się dobrą odpornością na choroby.
Kolejną odmianą pszenżyta jarego hodowli DANKO zarejestrowana w 2005 roku, to Dublet. Odmianę tę charakteryzuje niespotykana dotąd wśród odmian tego gatunku plenność.
Dublet należy do najwcześniej kłoszących się i dojrzewających pszenżyt jarych. Wykazuje dużą odporność na choroby, a szczególnie na septoriozę liści i plew, brunatną plamistość liści oraz choroby podstawy źdźbła. Ziarno Dubleta jest duże, dobrze wyrównane, z małą ilością pośladu. Wyróżnia się także wysoką liczbą opadania i podwyższoną zawartością białka, a także dużą gęstością w stanie zsypnym. W roku 2008 zarejestrowano następną odmianę, o nazwie Nagano. Charakteryzuje się ona bardzo dobrą plennością i odpornością na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła. Jest to odmiana wczesna, o najkrótszej słomie, spośród wszystkich zarejestrowanych w Polsce pszenżyt jarych. cechuje ją dobra odporność na wyleganie. Ziarno Nagano jest grube o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu. Odmiana o dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie.
Odmiany firmy DANKO są zarejestrowane i z powodzeniem uprawiane w wielu krajach.