Pszenica ozima

Hodowla pszenicy ozimej koncentruje się na wyhodowaniu plennych, odpornych na choroby odmian o dobrych właściwościach wypiekowych i przemiałowych. W rejestrze znajduje się obecnie 12 odmian hodowli firmy DANKO: ARKADIA (A), BANDEROLA (B), BATUTA (B), BOGATKA (B), JANTARKA (B), FORKIDA (C), FIGURA (A), KAMPANA (C), MUSZELKA (B), OSTROGA (A), SMUGA (A), MEWA (B).
Głównym celem hodowli pszenicy jest uzyskanie plennych, zimotrwałych, odpornych na choroby odmian jakościowych, chlebowych i ogólnoużytkowych. Szeroki program hodowli uwzględniający wszystkie kierunki oparty na światowych zasobach genowych dostarcza corocznie nowe, lepsze formy.
Nasze odmiany zarejestrowane są i uprawiane również poza granicami kraju.