Pszenica jara

Hodowla pszenicy jarej rozpoczęta została w Choryni w 1991 roku.
Bazę wyjściową do tworzenia nowych rodów stanowiły początkowo odmiany jare polskie szwedzkie, niemieckie i angielskie, materiały kolekcyjne z CIMMYT w Meksyku oraz odmiany ozime.
W czasie prac hodowlanych duży nacisk położony jest na wysoki plon, jakość wypiekową odporność na choroby oraz odporność na suszę. Efektem intensywnych prac hodowlanych było zarejestrowanie, w styczniu 2005 roku, pierwszej odmiany pszenicy jarej hodowli DANKO o nazwie Bombona. Charakteryzuje się ona najlepszą wśród odmian zarejestrowanych jakością (klasa jakościowe E – elitarna), wysokim potencjałem plonotwórczym. Bombona przełamała w pszenicy jarej ujemną korelację plonu z wartością technologiczną, stała się konkurencyjna w plonie nawet dla pszenic z grupy technologicznej A. Inne bardzo wartościowe cechy Bombony to duża odporność na porastanie, wyleganie, choroby, szczególnie na fuzariozę kłosa. Kolejna odmiana z grupy jakościowej A to Brawura. Cechuje ją wysoka plenność, odporność na większość chorób pszenic oraz wysoka liczba opadania. W 2008 roku zarejestrowano dwie nowe jakościowe odmiany (grupa A) - Katodę i Walutę. Obie charakteryzuje wysoka zawartość białka i glutenu, grube, dobrze wyrównane ziarno oraz dobra odporność na większość chorób grzybowych. Katoda wyróżnia się najwyższą, spośród zarejestrowanych w Polsce odmian pszenic jarych, gęstością ziarna w stanie zsypnym (9 w skali 9. stopniowej). Waluta wykazuje wysoką odporność na porastanie ziarna w kłosie. Kolejne odmiany to Kandela (A), tolerująca lekkie zakwaszenie gleby oraz  Arabella (E/A), o wysokim poziomie plonowania zarówno w Polsce jak  i  w wielu krajach Europy, o bardzo dobrej jakości ziarna oraz niskim poziomie porażenia kłosa przez grzyby z rodzaju Fusarium ssp. i niskiej kumulacji mykotoksyn w ziarnie. W 2013 roku zarejestrowano kolejną odmianę jakościową - Strunę, którą wyróżnia wysoka wydajność mąki oraz mniejsze wymagania glebowe, dające możliwość uprawy na nieco gorszych stanowiskach.