Przetargi

Lokalizacja Choryń

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Zaprasza do składania ofert na

 

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i za rok 2020.

 

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, powiat Kościański
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą do dnia 30 października 2019 r.  na adres Spółki: Choryń 27, 64-000 Kościan.
Bliższe informacje telefonicznie; tel. 65 513 48 88, tel. 65 513 48 13.

 

Pliki do pobrania: