Firma

Lokalizacja Modzurów

Sprzedaż jałówek cielnych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno-Rolny Modzurów w Modzurowie,
ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik, woj. śląskie

ogłasza sprzedaż

jałówek cielnych
od 3 do 8 miesiąca ciąży,

z obory krów mlecznych o wydajności ponad 12.000 kg
mleka wolnej od chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu. Ponadto
wolnej od BVD-MD oraz Gorączki Q.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Miejsce sprzedaży: 47-480 Krowiarki, ul. Kasztanowa 11,
Termin zakupu: ciągła sprzedaż od marca 2016 r.
Strona internetowa: www.danko.pl

Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.
Zdjęcie do pobrania: