Przetargi

Lokalizacja Kopaszewo

Przetarg na zakup stacji odpajania cieląt

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 
ogłasza przetarg na zakup
STACJI ODPAJANIA CIELĄT
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

 

 

dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Kopaszewie, 64-010 Krzywiń
Miejsce realizacji: Rogaczewo Wielkie, 64-010 Krzywiń.
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Termin i miejsce składania ofert: do 16.11.2018 r. do godz. 14.00
w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Kopaszewie.
Pożądany termin realizacji: do 24.12.2018 r.

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 517-81-70, (065) 517-81-71.

 

Pliki do pobrania: