Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup środków wybranych nawozów

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na:

 

ZAKUP ŚRODKÓW WYBRANYCH NAWOZÓW
I
DOSTARCZENIE ICH DO ZAKŁADÓW FIRMY DANKO

(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl

Termin i miejsce składania ofert: zgodnie z załącznikiem nr 1 przesyłać na adres przetargi@danko.pl

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 1

Bliższe informacje telefoniczne: Pan Hubert Matuszak – 668 17 19 25

 

UWAGA:

W Formularzu ofertowym nie dodajemy wierzy ani kolumn. Wypełniamy w pliku dane drukujemy w formacie A3 pieczętujemy we wskazanych miejscach i podpisujemy czytelnym podpisem lub podpisem z pieczątką.

Wypełniony formularz ofertowy Excel – jeden plik,

Zeskanowany formularz ofertowy ostemplowany i podpisany – następne piliki

przesyłamy na adres przetargi@danko.pl

 

Załączniki: