Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup środków produkcji

DANKO Hodowla Roślin  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pt.
„Zakup środków produkcji dla Zakładów Firmy Danko”

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).

Pliki do pobrania: