Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup samochodu osobowo-terenowego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na
samochód osobowo-terenowy

dla Zakładu Hodowli Roślin O/Choryń
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie,
Termin i miejsce składania ofert: do 12.04.2018 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Choryń, drogą pocztową na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub mailowo na adres: zhrchoryn@danko.pl , piotr.kazmierczak@danko.pl

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 5134888, 5134813

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.
Pliki do pobrania: