Przetargi

Lokalizacja Modzurów

Przetarg na zakup przyczepy do ciągnika

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów
ul. Ks. Strzybnego 23, Modzurów, 47-477 Rudnik, woj. śląskie

Ogłasza przetarg na

zakup przyczepy do ciągnika
dla Zakładu Hodowli Roślin O/Modzurów.
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów,
Modzurów, ul Ks. Strzybnego 23, 47-477 Rudnik
Termin i miejsce składania ofert: do 12.07.2019r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie
Zakładu Hodowli Roślin Oddział Modzurów, drogą pocztową na adres
Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów, Modzurów, ul ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik
lub mailowo na adres: zhrmodzurow@danko.pl.
Bliższe informacje telefoniczne: Teresa Sikora tel. 662 030 929
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: