Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na zakup młyna do laboratoryjnego przemiału ziarna

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Ogłasza przetarg na zakup

MŁYNA DO LABORATORYJNEGO PRZEMIAŁU ZIARNA

dla Zakładu Hodowli Roślin O/Laski
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

 

Miejsce realizacji: Wjazdowa 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie,

Termin i miejsce składania ofert: do 15.05.2020 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, drogą pocztową na adres: ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub mailowo na adres: zhrlaski@danko.pl., miroslaw.pojmaj@danko.pl
Bliższe informacje telefoniczne: 48 667 21 05,  605 697 520 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

 

Pliki do pobrania: