Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup licencji ESET Endpoing Antivirus Suite

DANKO Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z/s w Choryni,
64-000 Kościan, Choryń 27
tel.(65) 5134888
NIP 698-00-11-233

 

zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.

 

„Zakup licencji ESET Endpoint Antivirus Suite

 

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są poniżej:

Ogłoszenie na zakup ESET Endpoint Antivirus Suite na okres jednego roku Program antywirusowy i antyspyware do ochrony stacji roboczych Windows 2000/XP/ Tablet PC/Vista/Windows 7, 8, 8.1, 10 oraz NT*), Mac OS X 10.5x, Mac OS X 10.6.x oraz Linux Desktop Debian, RedHat, Ubuntu, SuSe, Fedora, Mandriva i większość dystrybucji RPM i DEB. Serwerów Windows NT*)/2000/2003/2008 oraz Program do ochrony antywirusowej i antyspyware serwerów pracujących pod systemami Linux, BSD oraz Solaris oraz Novell SUSE Linux Enterprise Server. Ma zawierać centralną administrację (ERA).

– oferta obejmuje 180 licencji,

– obecna wersja oprogramowania antywirusowego kończy się 14.04.2018 r.

– oferta ma zawierać zdalne wsparcie podczas wdrożenia przynajmniej miesiąc przed ukończeniem się poprzedniej wersji oprogramowania antywirusowego.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. złożenie oferty (w języku polskim)
 2. Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert.
 3. Ofertę należy przesłać na adres email: krzysztof.slotala@danko.pl
  w nieprzekraczalnym terminie 02.03.2018 r.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni.
 5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  – unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
  – dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w ciągu 7 dni
od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych.
Wszelkich informacji dotyczących składania ofert oraz spraw technicznych udzielają:
Pan Zygmunt Wurst, Krzysztof Ślotała: tel. 65 5115408, tel. kom. 607777501, 781114119.