Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup 4 zaprawiarek laboratoryjnych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na
4 zaprawiarki laboratoryjne:
2 do prób do 5 kg oraz 2 do prób w magazynkach (kubeczkach)
dla Zakładu Hodowli Roślin O/Choryń i O/Modzurów
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie,
Termin i miejsce składania ofert: do 20.04.2018 r. do godz. 12.00 osobiście w
sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Choryń,
drogą pocztową na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub
mailowo na adres: zhrchoryn@danko.pl.
Bliższe informacje telefoniczne: (065) 5134888, 5134813

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.
Pliki do pobrania: