Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup 3 młocarenek

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Ogłasza przetarg na

 

3 młocarenki:

do pojedynczych kłosów,

do młócenia wiązek kłosów (rządków)

oraz

pojedynczych roślin

dla Zakładu Hodowli Roślin O/Choryń i O/Szelejewo

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie,

Termin i miejsce składania ofert: do 30.03.2018 r. do godz. 12.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Choryń, drogą pocztową na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub mailowo na adres: zhrchoryn@danko.pl., piotr.kazmierczak@danko.pl.

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 5134888, 5134813

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania: