Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na zakup 2 analizatorów NIR całego ziarna

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

Ogłasza przetarg na zakup

2 analizatorów NIR całego ziarna

dla Zakładu Hodowli Roślin
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

 

Miejsce dostarczenia sprzętu: Wjazdowa 1, 05-660 Warka, woj. Mazowieckie -1 szt., Choryń 27, 64-000 Kościan – 1 szt.

Termin i miejsce składania ofert: do 26.03.2018 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, drogą pocztową na adres ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub mailowo na adres: zhrlaski@danko.pl., miroslaw.pojmaj@danko.pl
Bliższe informacje telefoniczne: 48 667 21 05,  605 697 520 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.

Pliki do pobrania: