Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na wykonanie robót budowlanych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni,
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót budowlanych:

1. REMONT BUDYNKU LABORATORYJNEGO
2. REMONT BUDYNKU MAGAZYNU NR 1

dla DANKO H.R. Sp. z o.o. Zakład Hodowli Roślin Oddział Choryń
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na
stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych realizacji.
Termin i miejsce składania ofert: do 14.05.2018 r. do godz. 14.00
w sekretariacie Zarządu Spółki w Choryni.
Termin realizacji zamówienia: część do 30.07.2018 r.,i do 30.09.2018 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (065) 511-54-00.
Pliki do pobrania: