Przetargi

Lokalizacja Łagiewniki

Przetarg na wykonanie linii czyszczącej z fotokomórką

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

Ogłasza przetarg na wykonanie
linii czyszczącej wraz z fotokomórką

dla Zakładu Nasienno-Rolnego Łagiewniki
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko – pomorskie
Termin i miejsce składania ofert: do 19.04.2018 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie lub Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. Zakład Nasienno-Rolny Łagiewniki, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko – pomorskie drogą pocztowa na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub mailowo na adres danko@danko.pl, znrlagiewniki@danko.pl

Bliższe informacje telefoniczne: (52) 3515228

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w załączniku.
Pliki do pobrania: