Przetargi

Lokalizacja Kopaszewo

Przetarg na stanowisko mycia maszyn i sprzętu rolniczego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 ogłasza przetarg na

 Stanowisko mycia maszyn i sprzętu rolniczego

dla Zakładu Nasienno-Rolnego w Kopaszewie, 64-010 Krzywiń
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Kopaszewo, 64-010 Krzywiń.
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu budowy.
Termin i miejsce składania ofert: do 05.11.2019 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Zakładu Nasienno-Rolnego w Kopaszewie.
Pożądany termin realizacji: do 31.12.2019 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (065) 517-81-70 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania: