Przetargi

Lokalizacja Modzurów

Przetarg na rozbudowę silosa na kiszonkę

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na zadanie pn.:

 

Rozbudowa silosa na kiszonkę wraz z budową czterech zbiorników
na odcieki z kiszonki z silosów oraz utwardzenie placu na sprzęt
rolniczy i infrastruktury kanalizacyjnej i energetycznej
w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Krowiarki, pow. Racibórz, woj. śląskie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl .
Termin i miejsce składania ofert: do 30.04.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
Termin realizacji: etap 1 do 31.08.2018, etap 2 do 30.09.2018, etap 3 do 30.10.2018 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.

 

Pliki do pobrania: